Ước gì

Ứơc gì con có ba để cùng ăn cơm, để dạy con học. Lúc ấy, thì ba đang ở đâu nhỉ???

Thời sự Thứ hai, 3/10/2011, 10:04 (GMT+7)

Tags: