Vết son môi

Vết son môi theo tờ giấy, rơi xuống sàn…Hành động gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Thời sự Thứ sáu, 30/12/2011, 02:49 (GMT+7)

Tags: