Việt Nam bắn 21 phát đại bác đón Chủ tịch Trung Quốc

Loạt đạn bác diễn ra khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình theo nghi thức cấp nhà nước.

Thanh Tùng - Việt Anh

Thời sự Thứ năm, 5/11/2015, 17:49 (GMT+7)