Voi Tây Nguyên đang dần tuyệt diệt

Địa bàn tỉnh Đăk Lăk số lượng voi nhà giảm hơn 90% trong vòng 30 năm qua, từ 502 con xuống chỉ còn 43 con. Nguyên nhân chủ yếu là voi thiếu thức ăn và săn bắn trộm.

Thời sự Thứ hai, 25/4/2016, 00:00 (GMT+7)