Tìm đường lái xe ra khỏi thành phố ngày lễ

Tài xế cần xác định trước cung đường sẽ đi, lưu ý biển báo để ra khỏi Hà Nội nhanh và an toàn. 

Xe Thứ năm, 30/4/2020, 10:19 (GMT+7)