Cánh đồng turbine biến gió thành điện rộng 400 ha ở miền Trung

Cánh đồng điện gió ở Bình Thuận có tổng vốn đầu tư 52 triệu USD tạo ra 59 triệu Kwh mỗi năm.

Công Khang

Cuộc sống 4.0 Thứ năm, 6/12/2018, 00:00 (GMT+7)