Cây nhân tạo lọc không khí ô nhiễm gấp 368 lần cây thật

Cây nhân tạo do công ty Biomi Tech (Mexico) phát minh dùng vi tảo để lọc chất gây ô nhiễm không khí, hiệu quả gấp 368 lần cây thật.

BTV: Thuỳ Ngân

Cuộc sống 4.0 Thứ tư, 21/8/2019, 05:00 (GMT+7)