Công nghệ AI phát hiện hành vi trộm cắp

Hệ thống trí tuệ nhân tạo Vaak Eye hoạt động trên cơ sở dữ liệu của 100.000 giờ quan sát và phân tích khuôn mặt, trang phục... để phát hiện hành vi trộm cắp.

BTV: Ngân Phan

Cuộc sống 4.0 Thứ sáu, 29/3/2019, 06:00 (GMT+7)