Hệ thống chuyển đổi bước chân thành điện năng

Hệ thống này chuyển đổi năng lượng từ bước chân thành điện năng, mỗi bước chân có thể tạo ra điện thắp sáng đèn trong 20 giây.

BTV: Thùy Ngân

Cuộc sống 4.0 Thứ bảy, 30/3/2019, 18:00 (GMT+7)