Hệ thống giám sát sự cố đường ống nước ở Sài Gòn

Hơn 80 thiết bị Dalogger được lắp đặt nhiều nơi nhằm đo áp lực nước, dữ liệu truyền về trung tâm điều khiển để giám sát và khắc phục sự cố.

Tuấn Việt

Cuộc sống 4.0 Thứ năm, 30/5/2019, 05:00 (GMT+7)