Sinh viên Việt phát triển công nghệ VR vào đào tạo y khoa

Mô phỏng nhịp tim đập nhanh chậm là một trong những bài học áp dụng công nghệ thực tế ảo tại trường đại học tại miền Trung.

Cuộc sống 4.0 Thứ hai, 10/9/2018, 15:40 (GMT+7)