VnExpress
Background Video

Xây tháp người - truyền thống 200 năm của người Catalonia

Castell là ngọn tháp đặc biệt xây lên từ hàng trăm người thuộc đủ lứa tuổi và có thể đạt độ cao 15 m.
Du lịch  20:03 - 8/10

Great Big Story

 
 
 Tags

tháp người

Catalonia

Tây Ban Nha

truyền thống

văn hóa

 
vnexpress