Bài hát 'Bắc Kinh chào đón bạn'

"Bắc Kinh chào đón bạn", bài hát của Olympic Bắc Kinh 2008.

Giải trí Thứ năm, 11/4/2013, 15:28 (GMT+7)