Bài múa của Duy Hải - Phạm Lịch

Phần thi gây xúc động của Duy Hải - Phạm Lịch trong liveshow 3 của chương trình "Thử thách cùng bước nhảy 2014".

Giải trí Thứ hai, 29/12/2014, 17:32 (GMT+7)