Bằng chứng khẳng định Hoàng Sa của Việt Nam

Đoạn phim trích từ phim tài liệu "Hoàng Sa - Việt Nam: Nỗi đau mất mát" của André Menras - Hồ Cương Quyết.

Giải trí Thứ bảy, 12/7/2014, 11:28 (GMT+7)