Birds - Anouk

Tiết mục của Hà Lan đứng thứ 9 tại Eurovision 2013.

Giải trí Thứ hai, 20/5/2013, 13:38 (GMT+7)