'Bóng cây Kơnia' - Thu Minh

Thu Minh thể hiện bài "Bóng cây Kơnia" trong cuộc thi Tiếng hát Truyền hình 1993.

Giải trí Thứ hai, 29/6/2015, 17:47 (GMT+7)