Brad Pitt trong vòng vây fan Hàn

Ông Smith sang Hàn quảng bá phim Moneyball.

Giải trí Thứ ba, 15/11/2011, 09:37 (GMT+7)

Tags: