Cách làm tóc giống 'thiên thần' Lindsay Ellingson

Paul Merritt, nhà tạo mẫu tóc của Victoria's Secret, là người hướng dẫn.

Giải trí Thứ bảy, 22/3/2014, 11:16 (GMT+7)