Cảnh đấu tay đôi giữa Lý Liên Kiệt - Vu Thừa Huệ

Cảnh đánh nhau giữa Lý Liên Kiệt và Vu Thừa Huệ trong phim "Thiếu Lâm Tự" (1982).

Giải trí Thứ hai, 6/7/2015, 16:55 (GMT+7)