Cảnh nóng của Lương Triều Vỹ - Chương Tử Di

Lương Triều Vỹ, Chương Tử Di trong phim "Anh hùng".

Giải trí Thứ sáu, 30/5/2014, 12:00 (GMT+7)