Cảnh nóng của Lương Triều Vỹ - Chương Tử Di

Chương Tử Di quyến rũ Lương Triều Vỹ trong phim "2046".

Giải trí Thứ sáu, 30/5/2014, 13:00 (GMT+7)