Cảnh quay giường chiếu của Lưu Diệc Phi - Ngô Diệc Phàm bị phát tán

Đoạn tình cảm của Diệc Phi và Diệc Phàm trong "Hóa ra anh vẫn ở đây".

Giải trí Thứ bảy, 9/7/2016, 11:37 (GMT+7)