Cảnh tình cảm của Đổng Khiết - Đặng Siêu

Trong trích đoạn phim "Yêu nhau 10 năm", đôi tình nhân vào phòng luyện múa, nói chuyện về tương lai. Tiêu Nhiên (Đặng Siêu đóng) tỏ ra khao khát Hàn Linh (Đổng Khiết đóng).

Giải trí Thứ năm, 26/6/2014, 15:04 (GMT+7)