Châu Tinh Trì dùng cơ thể người vẽ tranh

Cảnh vẽ tranh bằng người của Châu Tinh Trì trong phim hài "Đường Bá Hổ - Điểm Thu Hương".

Giải trí Thứ năm, 26/5/2016, 15:01 (GMT+7)