'Chiếc lá mùa đông' - Uyên Linh, Quốc Thiên

Bài hát được thể hiện trong gala Vietnam's Got Talent tại TP HCM, tối 21/12.

Giải trí Thứ hai, 22/12/2014, 09:01 (GMT+7)