Chung kết Giọng hát Việt - Xuân Nghi hát cùng Đàm Vĩnh Hưng

Chung kết Giọng hát Việt - Xuân Nghi hát cùng Đàm Vĩnh Hưng

Giải trí Thứ hai, 14/1/2013, 00:02 (GMT+7)