'Đêm thành phố đầy sao' - Cẩm Vân

Một trong những bài hát tiêu biểu viết về Sài Gòn.

Giải trí Thứ tư, 22/4/2015, 13:02 (GMT+7)