Đoàn phim 'Quyên' dựng cảnh rừng tuyết ở Đà Lạt

Diễn viên Vũ Ngọc Anh thể hiện cảnh nhân vật Quyên trốn chạy trong khu rừng mùa đông tại Đức, với bối cảnh dựng ở Việt Nam.

Giải trí Thứ hai, 27/10/2014, 09:57 (GMT+7)