Em ơi Hà Nội phố - Bằng Kiều

Những bài hát nổi tiếng về mùa đông.

Giải trí Thứ tư, 12/12/2012, 08:50 (GMT+7)