Girls Just Wanna Have Fun - Cyndi Lauper

Bài hát nổi tiếng về tuyên ngôn nữ quyền trong thập niên 1980.

Giải trí Thứ năm, 6/3/2014, 14:07 (GMT+7)