'Happy' - Pharrell Williams

Bài hát gây sốt thế giới năm 2014.

Giải trí Thứ ba, 30/12/2014, 14:31 (GMT+7)