Hồ Vĩnh Khoa - Anna nhảy Trio Challenge

Hồ Vĩnh Khoa - Anna với điệu Trio Challenge trong Liveshow 8 Bước nhảy hoàn vũ.

Giải trí Chủ nhật, 12/5/2013, 11:41 (GMT+7)