Hoàng Dũng biểu diễn tại The Voice Trung Quốc

Hoàng Dũng hát tại The Voice of China

Giải trí Thứ ba, 17/7/2012, 01:38 (GMT+7)