I've Seen it All - Bjork

Bài hát trong phim "Vũ nữ trong bóng tối" từng được đề cử Oscar năm 2001.

Giải trí Thứ ba, 27/5/2014, 15:00 (GMT+7)