Jesse Campell hát "If I ain't got you"

Jesse Campell hát "If I ain't got you" trong Chung kết Giọng hát Việt 2012.

Giải trí Thứ hai, 14/1/2013, 10:06 (GMT+7)