Kree Harrison hát 'Up To The Mountain'

Kree Harrison hát "Up To The Mountain" tại American Idol 2013.

Giải trí Thứ năm, 16/5/2013, 14:18 (GMT+7)