Lan Phương - Valeri nhảy Trio Challenge

Lan Phương - Valeri với điệu đương đại trong Liveshow Bước nhảy hoàn vũ.

Giải trí Chủ nhật, 12/5/2013, 12:36 (GMT+7)