Lễ viếng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

Nghệ sĩ Ánh Tuyết, Thành Lộc, Quỳnh Hoa... đến viếng nhạc sĩ "Thuyền và biển" tại Nhà tang lễ TP HCM, ngày 30/6.

Đức Huy

Giải trí Thứ ba, 30/6/2015, 17:09 (GMT+7)