'Like a Virgin' (live at VMA 2003) - Madonna, Britney, Christina và Missy Elliott

Màn tứ ca đi vào lịch sử giải thưởng Video Music Awards.

Giải trí Thứ tư, 9/3/2016, 10:13 (GMT+7)