Liveshow 07 - Đỗ Xuân Sơn hát 'Who's Loving You'

Đỗ Xuân Sơn hát 'Who's Loving You' trong vòng Sing-Off Liveshow 7 Giọng hát Việt.

Giải trí Thứ hai, 19/11/2012, 07:50 (GMT+7)