Liveshow 07 - Dương Trần Nghĩa hát 'Tell Me Why'

Dương Trần Nghĩa hát 'Tell Me Why' trong Liveshow 7 Giọng hát Việt.

Giải trí Thứ hai, 19/11/2012, 07:50 (GMT+7)