Liveshow 09 - Nguyễn Thùy Linh hát 'Fly Me To The Moon'

Nguyễn Thùy Linh hát 'Fly Me To The Moon' trong Liveshow 09 Giọng Hát Việt.

Giải trí Thứ hai, 17/12/2012, 07:59 (GMT+7)