Liveshow 10 - Tiêu Châu Như Quỳnh hát 'So What'

Tiêu Châu Như Quỳnh hát 'So What' trong Liveshow 10 Giọng hát Việt.

Giải trí Thứ hai, 24/12/2012, 07:59 (GMT+7)