Liveshow 11 - Nguyễn Kiên Giang hát 'Ave Maria'

Nguyễn Kiên Giang hát 'Ave Maria' trong bán kết Giọng hát Việt.

Giải trí Thứ hai, 31/12/2012, 08:58 (GMT+7)