Liveshow 11 - Xuân Nghi hát 'Mẹ Yêu Con'

Xuân Nghi hát 'Mẹ Yêu Con' trong Liveshow 11

Giải trí Thứ hai, 31/12/2012, 08:57 (GMT+7)