Mariah Carey và Nick Cannon đóng chung MV

Mariah Carey và Nick Cannon trong "Love Story".

Giải trí Thứ tư, 20/11/2013, 17:50 (GMT+7)