Minh Quân hát 'Những ước mơ' - chung kết Đồ Rê Mí 2011

Minh Quân hát "Những ước mơ" cùng 12 bé Đồ Rê Mí.

Giải trí Thứ hai, 19/9/2011, 09:38 (GMT+7)