Minh Thùy hát 'Hạ trắng'

Minh Thùy hát "Hạ trắng" trong "Những bài hát còn xanh".

Giải trí Thứ năm, 10/7/2014, 08:14 (GMT+7)