MV 'Anh sợ' của Cao Thái Sơn'

Cao Thái Sơn hôn Hồng Quế thắm thiết trong MV mới.

Giải trí Thứ tư, 22/5/2013, 09:58 (GMT+7)